ОБЩИ
УСЛОВИЯ

Начало » Общи условия

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „Сноудроп Биолабс“ ООД (наричано по-долу Магазинът/Достaвчикът/Продавачът) от една страна и Потребителите (наричани по-долу Потребителят/Клиентът) на интернет страницата, продуктите и услугите, намиращи се на домейн www.snowbornskin.com и поддомейните му (наричани за краткост Сайт).

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на www.snowbornskin.com (с изключение на линка към настроящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

1.2. Информация за доставчика съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: „Сноудроп Биолабс“ ООД, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 204801983, със седалище и адрес на управление:  гр. София, район „Лозенец“, ул. „Горски пътник“ № 47, ет. 5, email за контакт: contact@snowbornskin.com

1.3. От Магазина може да се правят поръчки от нерегистрирани (гост) и от регистрирани потребители.

За да се регистрира, Потребителят трябва да избере уникално потребителско име и парола, както и да посочи адрес за доставка, име и фамилия, e-mail, телефон за връзка, при което неговите данни се запаметяват в нашата база данни. След успешна регистрация и съхраняване на данните в системата, при всяка нова поръчка има възможност за промяна адреса за доставка и  въведените лични данни. С натискането на бутона „Поръчай“, Потребителят извършва електронно изявление, с което потвърждава, че е запознат и приема настоящите Общи условия.

2. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

2.1. Предоставените от Потребителите на Магазина лични данни (имена, адрес, телефон, e-mail и др.) ще бъдат използвани единствено и само във връзка с договорните отношения на страните и  обслужването им – за обработка и доставка на поръчката, осъществяването на връзка с тях и предоставяне на информация под формата на информационен бюлетин (в случай, че Потребителят се е абонирал за получаването на такъв). Абонаментът за електронния бюлетин може да бъде прекратен по всяко време, при спазване на описаните стъпки.

2.2. Обработването на личните данни на Потребителите се изършва при спазване на разпоредбите на приложимото законодателство. Подробна информация относно защитата на личните данни и вашите права се съдържа в Политиката за поверителност и защита на личните данни.

3. ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА

3.1. Потребителят има право да поръчва всички стоки в наличност в Магазина. При извършване на поръчката потребителят има право да избере вида на стоките, количеството им и начина на плащане, според предложените възможности. При извършване на поръчка потребителят влиза в договорни отношения с Доставчика за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия. Договорът за продажба от разстояние между Магазина и Потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Магазина.

3.2. Посочените цени на продуктите са крайни и са с включен ДДС. Магазинът си запазва правото да променя цените на продуктите, като промените влизат в сила от момента на публикуването им в профила на съответния продукт.

3.3. Заплащането на цената се извършва по следните начини:

  • с наложен платеж – плащане на дължима сума на куриера при получаване на поръчката;
  • чрез PayPal.

3.4. Всички поръчки, получени в петък след 16:00 ч., събота и неделя или по време на официални празници, се обработват в първия следващ работен ден.

3.5. Доставката за територията на България се извършва в рамките на 3 – 5 работни дни чрез куриерска фирма Еконт. Доставката е безплатна за поръчки на стойност над 100 лв.

За поръчки под тази стойност, цените за доставка са както следва:

  • доставка до офис на Еконт – 8.20 лв.;
  • доставка до адрес на клиента – 9.20 лв.

3.6. Доставката за чужбина се извършва в срок, в зависимост от избраната дестинация, който ще бъде конкретизиран при потвърждение на поръчката. Цената за доставка за чужбина се определя в зависимост от размерите и теглото на пратката, избраната дестинация и е съгласно тарифата на куриерска фирма Еконт. Клиентът следва да има предвид, че при доставка извън територията на Европейския съюз е възможно да бъде задължен да заплати мита, данъци, такси, и др. дължими за съответните страни. Подобни такси не са включени в цената за доставка. За повече информация следва да се обърнете към властите в съответната държава.

3.7. Потребителят има право да анулира поръчката, т.е. да се откаже от предложението си за сключване на договор за покупка, без да дължи каквито и да е било неустойки до момента на изпращане на стоката. Потребителят се задължава да уведоми Доставчика за своето решение за отказ посредством имейл или по телефона.

4. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР СКЛЮЧЕН ОТ РАЗСТОЯНИЕ

4.1. Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причини за това. Срокът за упражняване правото на отказ е 14 дни считано от датата на доставка, което означава датата, на която потребителят или посочено от него трето лице (различно от куриера) е приел/о и физически владее стоката.

4.2. За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва да уведоми Магазина посочвайки име и адрес за кореспонденция и ако са налице – телефонен номер и e-mail адрес, както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено изявление в този смисъл, което следва да бъде изпратено на хартиен или друг траен носител на адрес: гр. София ул. Горски пътник 47, ет.5, ап.6. или на e-mail адрес office@snowbornskin.com

Потребителят може да попълни и подаде по електронен път, на e-mail адрес office@snowbornskin.com стандартният Формуляр за отказ на Магазина, като в случай че използва тази възможност, Магазинът незабавно ще изпрати съобщение с потвърждение за получаването на документа. За да бъде спазен срокът за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаването на стоката).

4.3. Потребителят следва да изпрати/да върне обратно стоката на Магазина не по-късно от 14 дни считано от деня, в който е информирал Магазина за отказа си от договора. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати обратно стоката преди изтичането на 14-дневния срок. Стоката следва да бъде върната на адрес: гр. София, ул. Горски пътник 47, ет. 5, ап. 6. в оригинална опаковка в нейната цялост и без увреждания.

4.4. В случай, че потребителят се откаже от договора, Магазинът ще възстанови цената на стоката (стоките), не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят информира Магазина за решението си за отказ от договора. Възстановяването се извършва по банкова сметка на Потребителя.

4.5. Магазинът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

4.6. При упражняване правото на отказ, Потребителят следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката.

4.7. В случай, че опаковката на стоката е с нарушена цялост и/или стоката е била употребявана, не може да се извърши отказ от сключен договор и възстановяване на цената.

5. РЕКЛАМАЦИЯ. ГАРАНЦИЯ

Рекламация

5.1. Рекламация при явни дефекти се предявява до 30 дни след закупуването на стоката, а при скрити дефекти – при откриването им. Продуктите с рекламации се изпращат на адрес: гр. София, Горски пътник 47, ет. 5, ап. 6.

5.2. При несъответствие на поръчаната стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности: да развали договора и да поиска възстановяване на заплатената от него сума или да иска намаляване на цената. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, ако Магазинът се съгласи да бъде извършена замяна на стоката с нова или да поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. Магазинът ще удовлетвори искане за разваляне на договора и ще възстанови заплатената от Потребителя сума по банкова сметка на потребителя, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по ЗЗП, и е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на стоката с договора е незначително.

Законова гаранция

5.3. Гаранцията, предоставяна от Магазина не оказва влияние върху правата на потребителя, произтичащи от гаранцията съгласно чл. 112-115 от Закона за защита на Потребителите. Във връзка със спазване на вашите права и съблюдаване на Закона за защита на Потребителите е важно да знаете, че [1]:

„Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

  • стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
  • значимостта на несъответствието;
  • възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

  • разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  • намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1”

Важно!

При получаване на пратката, Потребителят трябва да провери стоката в присъствието на куриера с цел установяване на съответствие с поръчката.

5.4. При несъответствие на получените стоки с поръчаните, Магазинът заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Потребителя.

5.5. В случай на липсващи стоки, констатирани от Потребителя при получаване на поръчката, Магазинът може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако Потребителят откаже замяна на продуктите, Магазинът възстановява съответната сума.

5.6. При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, Потребителят следва да се обърне към куриера за протокол за увредена пратка.

6. СПОРОВЕ И ЖАЛБИ

В случай на възникнал спор, който не може да се реши доброволно между страните, Потребителят има право да се обърне към Комисията за защита на потребителите, или да отнесе спора към платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз: Натисни тук

[1] Текстовете са от Закона за защита на потребителите

Количка
Скролни до горе