bgenro
Cos
bgenro
Cos

Politica de Confidențialitate

Politica de confidențialitate și protecția datelor

1. Introducere

Această politică de confidențialitate și protecție a datelor guvernează modul în care Snowdrop Biolabs Ltd. colectează, procesează și stochează date cu caracter personal în conformitate cu cerințele „Regulamentului general privind protecția datelor” – Regulamentul (ЕС) 2016/679, Legea privind protecția datelor cu caracter personal a Republicii Bulgaria și alte acte normative bulgare sau internaționale.

Această politică oferă informații despre cum și ce tipuri de date cu caracter personal colectăm de la și despre dvs., de ce avem nevoie de acestea, cui le putem furniza sau dezvălui și cum sunt protejate. Vă rugăm să le citiți cu atenție. Furnizând datele dvs. personale către Snowdrop Biolabs Ltd., fie pe cale electronică, fie pe hârtie, acceptați și sunteți de acord cu practicile descrise în această confidențialitate și politica de confidențialitate. Dacă aveți întrebări cu privire la această politică, vă rugăm să contactați ofițerul de securitate și, dacă nu sunteți de acord cu unii dintre termenii conținuți în politica de confidențialitate, nu vă recomandăm utilizarea produselor și a serviciilor furnizate de Snowdrop Biolabs Ltd., pentru care este obligatoriu să furnizați datele dvs. personale.

Această politică face parte integrantă din Condițiile generale de utilizare ale site-ului web www.snowbornskin.com („Website“).

Este important să știți asta:

 • Prin înregistrarea pe site-ul www.snowbornskin.com sunteți de acord cu Politica și confirmați în mod expres că o acceptați.

 • Dacă nu doriți să prelucrați datele dvs. personale în modul descris în politică, vă rugăm să nu ni le furnizați. Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară, în vederea utilizării serviciilor de pe site-ul www.snowbornskin.com și a accesării acestora. Refuzul dvs. de a furniza datele personale necesare pentru utilizarea serviciilor de pe site-ul nostru ar însemna un refuz de a utiliza serviciile relevante sau de a accesa www.snowbornskin.com

 • În anumite cazuri, consimțământul dvs. explicit pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea să nu fie necesar dacă există un alt temei legal, de exemplu: respectarea obligațiilor legale ale administratorului; nevoia de a efectua un contract etc.

 • Organul de control privind protecția datelor cu caracter personal este: Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal.

2. Informații despre administratorul de date cu caracter personal

Administratorul datelor cu caracter personal este: „Snowdrop Biolabs” Ltd., o companie înregistrată în conformitate cu legile Republicii Bulgaria cu UIC: 204801983, cu sediul social și adresa: Sofia, districtul Lozenets, str. Gorski Patnik 47, etaj 5, adresa de e-mail de contact: security@snowbornskin.com („Administrator“).

Dacă credeți că vă încălcăm drepturile referitoare la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și în conformitate cu cerințele Regulamentului general privind protecția datelor – Regulamentul (UE) 2016/679, aveți dreptul de a depune o reclamație la Protecția datelor Ofițer de date cu caracter personal – prin e-mail la security@snowbornskin.com, pentru a depune o plângere la o autoritate de supraveghere și a solicita protecție în instanță.

3. Lege. Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

Această politică de confidențialitate și protecție a datelor („Politica”) este emisă pe baza Legii privind protecția datelor cu caracter personal și a regulamentelor sale de punere în aplicare și a Regulamentului general privind protecția datelor – Regulamentul (UE) 2016/679 („GDPR”).

Legislația bulgară și GDPR prevăd reguli cu privire la modul în care Snowdrop Biolabs Ltd. trebuie să colecteze, să proceseze și să stocheze date cu caracter personal.

Pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal să fie în conformitate cu cerințele legale, datele cu caracter personal sunt colectate și utilizate în mod legal, este asigurată securitatea necesară a operațiunilor de prelucrare și Snowdrop Biolabs Ltd. a luat măsurile necesare pentru a împiedica prelucrarea date cu caracter personal. Conform principiilor de bază urmate de „Snowdrop Biolabs” Ltd., datele dvs. personale sunt:

 • prelucrate legal, cu bună credință și într-un mod transparent în ceea ce privește persoana vizată („legalitate, bună credință și transparență”);

 • adecvate, legate de și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate („minimizarea datelor”);

 • corecte și actualizate; Snowdrop Biolabs Ltd. a luat toate măsurile rezonabile pentru a asigura ștergerea sau corectarea în timp util a datelor cu caracter personal inexacte, luând în considerare scopurile pentru care sunt prelucrate („acuratețe”);

 • stocate într-un formular care permite identificarea persoanei vizate pentru o perioadă mai lungă decât este necesară scopurilor pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal; („Restricție de stocare”);

 • prelucrate într-un mod care să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale, aplicând măsuri tehnice sau organizaționale adecvate („integritate și confidențialitate”);

 • Snowdrop Biolabs Ltd. este responsabil și capabil să demonstreze că respectă principiile de bază legate de prelucrarea datelor cu caracter personal („raportare”).

4. Valabilitate și acțiune

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări acestei politici în orice moment. Noile versiuni vor fi publicate pe site. În cazul în care aveți o înregistrare, veți fi informat cu privire la aceste modificări la adresa de e-mail pe care ați furnizat-o. Dacă sunteți un utilizator care a oferit acces la datele dvs. personale fără înregistrare (la trimiterea unei comenzi sau a unei solicitări) veți fi informat cu privire la modificările adresei de e-mail specificate în procesul de utilizare a serviciilor site-ului web.

În caz de dezacord cu modificările din această politică, trebuie să ne anunțați în scris, după care contul dvs. va fi șters.

Politica publicată aici este aplicabilă și valabilă pentru utilizatorii înregistrați și neînregistrați ai serviciilor administratorului disponibile prin intermediul site-ului web. Această politică nu se aplică altor site-uri web, rețele sociale, platforme sau companii care nu sunt controlate de Administrator, dar la care serviciile și resursele furnizate prin intermediul site-ului web se referă sau sunt legate, direct sau indirect. Trebuie să fiți informat că toate aceste site-uri web, rețelele sociale, platformele sau companiile au propriile politici de confidențialitate și că nu suntem responsabili pentru acestea. Ar trebui să citiți politicile de confidențialitate ale altor site-uri web, rețelelor sociale, platformelor sau companiilor înainte de a furniza date cu caracter personal prin intermediul acestora. Această politică definește modul în care datele dvs. personale pe care ni le furnizați prin intermediul site-ului web în procesul de utilizare a serviciilor sale sunt prelucrate.

Accesarea, vizualizarea și utilizarea în orice mod a serviciilor și resurselor de pe site necesită confirmarea că sunteți familiarizați, înțelegeți semnificația și semnificația și sunteți de acord să fiți legat de această politică. Înainte de a accesa Serviciile de pe site, trebuie să vă exprimați consimțământul explicit pentru prelucrarea datelor dvs. personale în conformitate cu prezenta politică. Puteți consimți la acțiunile de mai sus făcând clic pe opțiunea „Sunt de acord ca datele mele personale să fie utilizate în conformitate cu prezenta politică de confidențialitate”. la înregistrarea pe site, la trimiterea unei comenzi fără înregistrare sau la trimiterea unei cereri prin formularul de contact disponibil prin intermediul site-ului.

Colectarea, prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului web se efectuează în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecția datelor cu caracter personal (GDPR) și legislației actuale bulgare și europene aplicabile.

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări acestei politici în orice moment. Noile versiuni vor fi publicate pe site. În cazul în care aveți o înregistrare, veți fi informat cu privire la aceste modificări la adresa de e-mail pe care ați furnizat-o. Dacă sunteți un utilizator care a oferit acces la datele dvs. personale fără înregistrare (la trimiterea unei comenzi sau a unei solicitări) veți fi informat cu privire la modificările adresei de e-mail specificate în procesul de utilizare a serviciilor site-ului web.

În caz de dezacord cu modificările din această politică, trebuie să ne anunțați în scris, după care contul dvs. va fi șters.

5. Definiții

 • „date cu caracter personal” înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană identificabilă, direct sau indirect, în special prin intermediul unui identificator, cum ar fi numele, numărul de identificare, datele de localizare, identificatorul online sau una sau mai multe caracteristici specifice persoanei fizice, fiziologice, genetice, mentale, identitatea intelectuală, economică, culturală sau socială a acelui individ;

 • „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate cu date cu caracter personal sau un set de date cu caracter personal prin mijloace automate sau prin alte mijloace precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, divulgarea, diseminarea sau punerea în alt mod a datelor accesibile, aranjarea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea acestora.

6. Categorii de date cu caracter personal prelucrate, scopuri de prelucrare, perioadă de stocare

În funcție de modul în care utilizați www.snowbornskin.com , colectăm următoarele date și informații de la dvs :

 • Vizitatori

Un vizitator este orice persoană care încarcă site-ul www.snowbornskin.com în browserul său web sau vizitează diverse secțiuni și pagini ale acestuia (fie prin introducerea directă a adresei de e-mail în browser, fie printr-un link de pe un alt site sau resursă).

Categorii de date care sunt procesate: identificatori online stocați în cookie-uri locale în dispozitivul / browserul vizitatorului; datele de localizare furnizate de vizitator; Date despre țară / oraș bazate pe adresa IP a dispozitivului utilizatorului, o parte integrantă a informațiilor primite de la fiecare site web; informații despre acțiunile efectuate de subiectul site-ului; preferințele subiectului cu privire la aspecte și setări specifice ale funcționalităților platformei; informații despre tipul de browser / dispozitiv utilizat.

Obiectivele prelucrării: asigurarea funcțiilor de bază și auxiliare necesare funcționării corecte și depline a site-ului; numărarea traficului site-ului;

Site-ul web folosește cookie-uri. Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt stocate pe computerul sau dispozitivul dvs. mobil atunci când vizitați un site web. Acestea permit site-ului web să vă stocheze acțiunile și preferințele (cum ar fi numele de utilizator, limba, dimensiunea fontului și alte setări de afișare) pentru o anumită perioadă de timp, astfel încât să nu trebuiască să le introduceți de fiecare dată când vizitați site-ul sau să treceți de la o pagină către alta.

Cu ajutorul cookie-urilor, serverul web poate salva, de exemplu, preferințele și setările computerului utilizatorului, a telefonului mobil sau a altui dispozitiv, date care sunt recuperate automat la următoarea vizită. Cookie-urile sunt folosite, printre alte moduri, pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului, cum ar fi nerespectarea procesului de conectare la o vizită ulterioară.

 • Utilizăm următoarele tipuri de cookie-uri: Cookie-uri de sesiune – permit site-ului web să conecteze acțiunile utilizatorului în timpul sesiunii browserului. Acestea pot fi utilizate în diverse scopuri, cum ar fi stocarea preferințelor utilizatorului în timpul navigării pe site. Acestea ar putea fi, de asemenea, utilizate pentru securitate atunci când utilizatorul are acces la serviciile bancare pe internet sau pentru a facilita utilizarea poștei bazate pe web. Cookie-urile de sesiune expiră după sesiunea browserului și nu sunt stocate pe termen lung.

 • Cookie-uri persistente – sunt stocate pe dispozitivul Utilizatorului între sesiunile browserului, care permit preferințele sau acțiunile Utilizatorului pe întregul Site Web (și, în unele cazuri, pe diferite site-uri) să fie stocate. Cookie-urile persistente pot fi utilizate pentru o varietate de scopuri, inclusiv preferințele și opțiunile utilizatorilor atunci când se utilizează un site web sau se vizează publicitatea.

 • Cookie-uri primare și terțe (First & Third Party cookies) – Cookie-urile primare sunt cele care sunt plasate pe site-ul web, care este selectat pentru vizitare de către utilizator. O parte din conținutul site-ului web poate proveni de la un furnizor terț (de exemplu, un videoclip sau o reclamă). Aceste terțe părți pot seta, de asemenea, cookie-uri prin intermediul site-ului web. Acestea sunt „cookie-uri terță parte”. Furnizorii terți sunt responsabili pentru respectarea legislației aplicabile și a propriei politici privind cookie-urile.

Fiecare utilizator are posibilitatea de a activa sau dezactiva utilizarea cookie-urilor prin selectarea unuia dintre următoarele butoane atunci când face accesul inițial la site-ul web: Accept cookie-uri / Resping cookie-uri.

Trebuie să fiți informat că există anumite categorii de cookie-uri care sunt necesare pentru furnizarea completă și de calitate a serviciilor pe site. Acestea sunt așa-numitele cookie-uri strict necesare, a căror utilizare nu poate fi refuzată făcând clic pe butonul „Refuz cookie-urile” la accesul inițial pe site. Acestea sunt necesare pentru funcționarea normală și completă a site-ului web și, fără ele, furnizarea serviciilor noastre este imposibilă. Dacă dezactivați utilizarea acestora prin setările browserului, accesul dvs. la site-ul web, serviciile și resursele acestuia poate fi restricționat parțial sau complet.

De asemenea, utilizatorii au întotdeauna opțiunea de a activa și dezactiva cookie-urile prin schimbarea opțiunilor browserului lor. Aflați mai multe despre setările cookie-urilor într-un browser specific aici:

 • Cookie settings in Google Chrome

 • Cookie settings in Firefox

 • Cookie settings in Internet Explorer

 • Cookie settings in Safari

Refuzul cookie-urilor de către Utilizator poate duce la funcționalități limitate sau incapacitatea de a utiliza serviciile site-ului web.

Site-ul web folosește serviciile de marketing ale Google Analytics pentru Rețeaua de display, în special serviciul de remarketing. Acest serviciu este redirecționarea reclamelor și a anunțurilor către utilizatorii care au vizitat deja site-ul web. Puteți renunța la vizualizarea Google Analytics pentru anunțuri grafice și reclame și expunerea dvs. la anunțurile și reclamele din Rețeaua de display Google. Pentru a face acest lucru, accesați Managerul de preferințe pentru anunțuri (https://www.google.com/settings/ads/onweb/) și instalați programul de completare pentru browserul de renunțare Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage )/gaoptout/).

Site-ul web folosește remarketingul în scopul publicității online, ceea ce înseamnă că utilizatorii care nu au refuzat accesul la Rețeaua de display Google în modurile de mai sus pot fi expuși la reclame și reclame de pe site-ul web din rețeaua de conținut Google. Terțe părți precum Google sau Facebook pot afișa reclame și reclame pe site-ul web pe site-urile rețelei lor de conținut, ceea ce contribuie la optimizarea reclamei pe baza informațiilor obținute din vizitele anterioare ale utilizatorilor pe site.

 • Abonați prin e-mail

Abonatul de e-mail este orice Vizitator care s-a abonat la un buletin informativ de e-mail pe site, pentru a primi scrisori de e-mail care conțin informații de pe site, oferte comerciale și altele. Buletinul informativ prin e-mail este trimis direct abonatului de către Administrator, fără utilizarea serviciilor intermediare externe.

Categorii de date care urmează să fie prelucrate: adresa de e-mail

Scopuri de procesare: Oferirea posibilității și deservirea abonamentelor electronice (buletine de e-mail), pentru care vizitatorii se abonează (abonați) – pentru a primi prin e-mail informații de pe site, oferte comerciale și altele.

 • Utilizatorii înregistrați

Un utilizator înregistrat este orice Vizitator care s-a înregistrat pe site-ul www.snowbornskin.com introducând numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și parola, ceea ce creează un cont / profil. www.snowbornskin.com чрез въвеждане на име, фамилия, адрес, телефонан номер, e-mail адрес и парола, с което действие създава свой профил/акаунт.

Categorii de date prelucrate: Nume și prenume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail, adresă IP;

Scopuri de prelucrare: Oferirea oportunității și asistenței utilizatorului de a-și înregistra contul, facilitând utilizarea serviciilor prin intermediul site-ului, cum ar fi: încheierea contractelor de vânzare la distanță și menținerea unui profil de utilizator.

 • Utilizatorii-cumpărători

Utilizatorul-cumpărător este orice vizitator și / sau utilizator înregistrat care, prin mijloacele tehnice ale site-ului, a încheiat un contract de achiziție la distanță cu administratorul (comerciantul).

Categorii de date prelucrate: nume și prenume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail, adrese IP, informații despre achiziții efectuate, informații despre acțiunile efectuate pe site de către subiect.

Scopurile prelucrării: încheierea și executarea unui contract de vânzare la distanță;

Datele dvs. personale pe care le colectăm sunt stocate pe servere situate pe teritoriul Republicii Bulgaria.

Stocăm datele dvs. cu caracter personal pentru perioada în care sunteți un utilizator activ înregistrat al site-ului web și pentru o perioadă nu mai lungă decât este necesar pentru a atinge obiectivele de mai sus sau până la încetarea serviciilor și / sau a site-ului web.

În cazul în care doriți să vă ștergeți contul de pe site, datele personale stocate despre dvs. vor fi șterse fără întârzieri nejustificate.

În mod excepțional, legea permite păstrarea în continuare a datelor cu caracter personal numai în cazurile în care este necesar să se exercite dreptul la libertatea de exprimare și dreptul la informație, să se respecte o obligație legală, să îndeplinească o sarcină de interes public sau în cazul îndeplinirii funcții oficiale care ne sunt atribuite în calitatea noastră de administrator, din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în scopul arhivării în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică, sau în scopuri statistice, sau pentru stabilire , exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

Nu colectăm date cu caracter personal care:

 • dezvăluie originea rasială sau etnică;
 • dezvăluie credințe politice, religioase sau filosofice;
 • dezvăluie apartenența la partide politice sau organizații, asociații în scopuri religioase, filosofice, politice sau sindicale;
 • să aibă legătură cu sănătatea, viața sexuală sau genomul uman, cu excepția cazurilor în care a fost raportată o reacție adversă după utilizarea unui produs;
 • sunt furnizate de utilizatori sub 16 ani fără acordul părinților sau al reprezentanților legali ai acestora.

Administratorul va șterge orice informații transmise sau referitoare la utilizatorii despre care se știe că au sub 16 ani și nu au obținut consimțământul părinților sau tutorilor legali pentru a utiliza site-ul web, serviciile și conținutul.

7. Accesul la datele personale

Datele dvs. personale nu vor fi transferate către terți, cu excepția cazului în care:

 • ne dați consimțământul dvs. explicit, informat și dat în mod liber;
 • părțile terțe în cauză ne oferă sprijin contractual pentru a furniza produsele sau serviciile noastre;
 • acest lucru este cerut de lege sau în virtutea unui act de autoritate al unui organism public;
 • există o necesitate justificată de a proteja drepturile, proprietatea sau securitatea utilizatorilor site-ului web sau a altor interese publice apărabile;
 • acest lucru este necesar în legătură cu vânzarea unei companii, a companiei noastre sau a activelor sale, care fac obiectul confidențialității.

Angajații și partenerii noștri au acces la datele dvs. personale în scopul menținerii site-ului web și a serviciilor, dar sunt obligați să păstreze confidențialitatea cu privire la datele la care au acces în legătură cu implementarea acestei activități.

Angajații și partenerii noștri sunt informați în mod corespunzător cu privire la importanța obligației lor de confidențialitate și sunt responsabili pentru îndeplinirea acestei obligații.

Este posibil să împărtășim informații care nu pot fi identificate personal partenerilor noștri de vânzări (mass-media, agenții de marketing și alți parteneri de afaceri care au acceptat să respecte această politică) pentru a furniza cu consimțământul dvs. informații despre produse și servicii, precum și despre promoții sau oferte.

Pentru orice alte scopuri care nu sunt menționate în mod explicit în această politică, vom solicita consimțământul dvs. explicit, identificând partenerii noștri, precum și scopurile de transfer și partajare a datelor.

În virtutea unei decizii judecătorești sau a unui act de autoritate al unui organ public, am putea fi obligați să dezvăluim identitatea unui Utilizator, în special în cazul investigării încălcărilor drepturilor terților sau a achiziționării ilegale de date cu caracter personal. În cazul divulgării datelor cu caracter personal ale unui utilizator către o autoritate publică în legătură cu o investigație sau proceduri împotriva acestuia, nu suntem obligați să informăm utilizatorul în cauză

8. Drepturile dvs. în legătură cu prelucrarea datelor dvs. personale

 • Dreptul de acces

Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem despre dvs. Puteți exercita acest drept trimițându-ne o cerere explicită la următoarea adresă de e-mail:: privacy@snowbornskin.com

 • Dreptul la corectare

În cazul în care prelucrăm date incomplete sau eronate / eronate, aveți dreptul, în orice moment, să solicitați corectarea sau completarea acestora prin trimiterea unei cereri explicite la următoarea adresă de e-mail: privacy@snowbornskin.com

 • Dreptul de ștergere

Puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal referitoare la dvs. în cazul în care prelucrăm aceste date fără motive legale, trimițând o cerere explicită la următoarea adresă de e-mail: privacy@snowbornskin.com

Vă rugăm să rețineți că pot exista motive pentru care ștergerea nu poate fi efectuată imediat din cauza unei cerințe de reglementare pentru păstrarea datelor.

 • Dreptul de a limita prelucrarea

Puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal referitoare la dvs. în cazul în care prelucrăm aceste date fără o bază legală prin trimiterea unei cereri explicite sau la următoarea adresă de e-mail: privacy@snowbornskin.com

Vă rugăm să rețineți că pot exista motive pentru care ștergerea nu poate fi efectuată imediat din cauza unei cerințe de reglementare pentru păstrarea datelor.

 • Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a solicita transferul datelor dvs. personale către alt administrator, trimițând o cerere на следния email адрес: privacy@snowbornskin.com

 • Dreptul de a obiecta

 • Dreptul de plangere

În cazul în care credeți că încălcăm reglementările aplicabile, vă rugăm să ne contactați pentru a clarifica problema. Desigur, aveți dreptul să depuneți o reclamație la Comisia pentru protecția datelor. De asemenea, puteți depune o plângere la un organ de reglementare din UE.

 • Dreptul de a se opune prelucrării în scopuri de marketing direct, datorită interesului nostru legitim

Atunci când prelucrăm date cu caracter personal din cauza interesului nostru legitim în scopuri de marketing direct, aveți dreptul de a vă opune oricând la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc pentru acest tip de marketing, care include profilarea în măsura în care se referă la marketing.

De asemenea, aveți dreptul de a fi informat înainte ca datele dvs. personale să fie furnizate pentru prima dată unor terți în scopuri de marketing direct sau atunci când sunt utilizate în numele unor terți. Aveți dreptul de a vă opune acestui transfer sau utilizare fără a datora ceva.

Pentru probleme legate de protecția datelor cu caracter personal, autoritatea de supraveghere este:
Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, adresa: Sofia, 1592, Bulevardul Tsvetan Lazarov 2, Tel.+359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525, e-mail: kzld@cpdp.bg, Website: http://www.cpdp.bg/.

9. Măsuri tehnologice și organizatorice pentru securitatea prelucrării. Riscuri

Scopul nostru este să garantăm calitatea și integritatea datelor furnizate de utilizatorii site-ului web. În acest scop, au fost luate măsuri tehnologice și organizatorice adecvate, care contribuie la protecția, acuratețea, actualitatea și caracterul complet al datelor.

Toate informațiile pe care ni le furnizați sunt stocate pe servere criptate SSL. Aplicăm măsurile tehnologice și organizatorice adecvate necesare pentru a proteja și integra datele și a preveni distrugerea, pierderea, modificarea neautorizată sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal.

În cazul în care vă oferim o parolă pentru a accesa site-ul web, acceptați și sunteți de acord că sunteți responsabil pentru protecția și confidențialitatea acestei parole. În niciun caz nu vă vom cere să furnizați această parolă altora.

Indiferent de măsurile luate pentru a vă proteja datele, ar trebui să fiți informat că transmiterea datelor pe Internet sau altă rețea deschisă nu este niciodată complet sigură și există riscul ca terții să obțină acces și utilizare neautorizată a datelor dumneavoastră.

Această politică este în vigoare începând cu 24.04.2019 și este în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (Regulamentul general privind protecția datelor).

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings